Usługi

Szkolenia

Z myślą o placówkach publicznych i niepublicznych wyspecjalizowanych w dziedzinie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników, przygotowaliśmy moduł Szkolenia.

Szkolenia jest modułem WebAdministrator służącym do administrowania szkoleniami. Usprawnia przede wszystkim zarządzanie informatorem szkoleniowym ośrodka, harmonogramami zajęć oraz bazą uczestników, umożliwia generowanie dowolnych wydruków, zestawień oraz statystyk.

Najważniejsze zalety modułu:

dla Ośrodka

 • nowoczesna strona internetowa ośrodka
 • ułatwiony proces pozyskiwania uczestników szkoleń
  • zgłoszenia indywidualne i grupowe
  • stała komunikacja z uczestnikami
 • sprawne zarządzanie bazą szkoleń
  • tworzenie bazy szkoleń
  • tworzenie harmonogramów zajęć
  • zarządzanie uczestnikami szkoleń
  • zarządzanie salami wykładowymi
  • zarządzanie osobami prowadzącymi zajęcia
 • drukowanie zaproszeń, zaświadczeń, list obecności, harmonogramów i wielu innych dokumentów
 • generowanie zestawień i statystyk
 • przeprowadzanie ankiet
  • budowanie ankiet z pytaniami zamkniętymi lub otwartymi
  • generowania raportów z wyników ankiet

dla Studenta

 • łatwy proces zapisywania się na kursy
  • zgłoszenia indywidualne
  • zgłoszenia grupowe (placówka zgłasza wielu nauczycieli)
 • uproszczone wyszukiwanie szkoleń
 • stały dostęp do harmonogramów zajęć, wydruki
 • dostęp do bazy materiałów dla poszczególnych szkoleń
 • otrzymywanie powiadomień m. in.: 
  • od ośrodka o nowościach
  • od kierownika szkolenia
  • np.: o zmianie terminu zajęć
 • dostęp do bazy ukończonych szkoleń
 • generowanie zestawień ukończonych szkoleń
 
do góry