Aktualności

Nowa wersja WebAdministrator CMS 5.3!

Aktualności

Długo oczekiwana wersja systemu WebAdministrator wchodzi w fazy testów na wybranych platformach.

Informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją systemu WebAdministrator CMS 5.3.

Nowa wersja będzie dostępna na wybranch platformach w wersji beta.

OGÓLNE

 • W adresacji URL zwiększono ilości znaków do 30 znaków na kategorię
 • Definiowanie domyślnego protokołu http/https dla serwisu
 • Zastosowano system komunikatów na stronie po realizacji różnych operacji.
  Niektóre komunikaty nie będą wyświetlane na oddzielnej stronie, ale na następnej stronie, do której był redirect.
  • Logowanie:
   • logowanie nieudane
   • logowanie udane
   • logowanie udane z błędami (blokada użytkownika, brak aktywacji).
  • Rejestracja konta
   • błąd aktywacji
   • aktywacja
   • po kroku 3 (info o wysłaniu maila)
  • Edycja konta
   • po kroku 3
   • po aktywacji zmian
  • Kursy
   • kasowanie kursanta
   • kasowanie z rekrutacji
   • kasowanie ze szkolenia
   • zapisanie/edycja kursanta
   • zapisanie preferencji co do terminu
   • zapis na kurs
  • Formularze
   • po edycji rekordu
  • Przetargi
   • po wycofaniu oferty
   • po modyfikacji oferty
   • po podpisie pod ofertą
   • po usunięciu cpv
   • po dodaniu plików oferenta
   • po usunięciu plików oferenta
   • po dodaniu osoby kontaktowej
   • po usunięciu osoby kontaktowej
   • po wysłaniu umowy
   • po wysłaniu wiadomości do zamawiającego
  • Praca
   • po zmianie terminu
   • po wysłaniu wiadomości
   • po wycofaniu
   • po potwierdzeniu spotkania
 • Szablon SSL – usunięto wybór w konfiguracji
 • W systemie zmieniono menu kafelkowe dla nowych typów kategorii
 • Dodano Recapcha - 3 rodzaj
 • Poprawiono cashowanie js dla mobile 
 • Zaktualizowano edytor WYSWIG do najnowszej wersji
 • W systemie poprawiono podgląd plików, filmów, mp3
 • W systemie rozbudowano funkcję paginacji stron, można wyświetlić jednocześnie wszystkie rekordy
 • Dodano możliwość podłączania wyszukiwarek API

PLIKI

 •  Dodano funkcję usuwania pustych katalogów

MULTISERWIS

 • Umożliwiono poprawienie wyboru szablonu dynamicznego podstrony podczas tworzenia nowego serwisu
 • Dodano nazwę firmy w kroku z metadanymi

UŻYTKOWNICY

 • Dodano wydruk do pdf danych użytkownika
 • Dodano wymuszenie zmiany hasła dla wszystkich użytkowników z wybranej grupy
  i możliwość konfiguracji wymuszania hasła dla całej grupy co [x] dni
 • Umożliwiono wyszukiwanie w systemie redaktorów, którzy nie logowali się w konsoli przez więcej niż [x] dni (na liście do wyboru: nazwa, login, grupa, ilość dni) oraz wysłanie wiadomości do wyświetlonych wyników
 • Dodano raport uprawnień użytkowników
 • Uporządkowano system uprawnień użytkowników

STRONY

 • Umożliwiono wyróżnienie załączonego pliku np. pdf w tzw. “zajawce” oraz dodano zmienne {$size} i {$type} w szablonach “bloków” i “zajawek”;
 • Umożliwiono wyszukiwanie na liście stron w konsoli administracyjnej m.in.: po nazwisku/po loginie redaktora
 • Dodano tryb „wersja robocza artykułu”, przed zakończeniem pracy w tym trybie, możliwość publikacji strony z moderatora będzie uniemożliwiona
 • Dodano nowy typ atrybutu: unikalna sygnatura
 • Słownik wzbogacono o funkcję szybkiej rozbudowy
 • Dodano opcję z pobieraniem nazwy załączników
 • Dodano funkcję ustawienia daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji kategorii
 • W rejestrze zmian dodano zapis o nowej wersji artykułu
 • W rejestrze zmian dodano zapis o wyłączeniu z publikacji artykułu
 • W systemie dodano informację o tym,  kto dodał załącznik
 • Podczas synchronizacji stron umożliwiono kopiowanie atrybutów
 • W menadżerze bloków udostępniono wszystkie bloki z modułów
 • Dodano nowy typ kategorii Sekcje
  • ustandaryzowano url dla sekcji (bez „sekcja” w url)
  • dodano domyślny wybór szablonu sekcji w Konfiguracja
  • umożliwiono dodanie stron i linków do sekcji tylko z podkategorii (typu folder) tej sekcji
  • poprawiono użyteczność wykorzystania sekcji
  • dodano uprawnienia do sekcji dla kont typu redaktor
 • Umożliwiono wyróżnienie multimediów do zajawki oraz bloku
 • Dodano kod błędu 404 dla nieistniejącej samodzielnej strony
 • Umożliwiono szybkie dodanie/edycję samodzielnej strony z poziomu widoku listy sekcji lub bloków. Dodano ikonkę samodzielnej strony na liście.

CENTRUM UŻYTKOWNIKA

 • Przeniesiono treść powiadomień do szablonów
 • Ulepszono wygląd powiadomień w formacie html
 • Umożliwiono wysyłkę newslettera do zaznaczonych użytkowników

FORMULARZE

 • Umożliwiono rozbudowę słowników przez redaktorów
 • Dodano powiadomienie o wysłaniu formularza w atrakcyjnym wyglądzie html
 • Ulepszono szyfrowanie formularzy
 • Umożliwiono eksport do pliku csv

CENTRUM MAILINGOWE

 • Dodano funkcję rejestracji i wyboru bloków jak kategorii do subskrypcji
  • uproszczono formularz wysyłki newsletterów, w tym cyklicznych
  • personalizacja newsletterów ze względu na subskrybowane bloki
  • usunięcie problemu pustych newsletterów cyklicznych
 • Umożliwiono szybkie usuwanie zajawek z widoku listy
 • Przy wysyłce newslettera dodano symulację do ilu użytkowników zostanie wysłany newsletter
 • Umożliwiono wysyłanie newslettera do Klientów z modułu Autokomis, Postępowania przetargowe, Szkolenia

STATYSTYKI

 • Uproszczono moduł:
  • usunięcie geolokalizacji
  • usunięcie techniczne
  • usunięcie odsłony/unikalne

BANERY

 • Usunięto typ banera flash
 • Dodano nowy typu banera HTML

MAPY

 • Poprawiono parametr zoom przy eksporcie i imporcie
 • Dodano zmienną „liczba punktów na mapie zbiorczej”

ANKIETY

 • Przeniesiono szablony ankiet z szablonów statycznych do dynamicznych
 • Przeniesiono funkcjonalności modułu sondy do ankiet, dodano typ „sondy”
 • Dodano funkcje bloków
 • Dodano powiadomienie o wypełnieniu ankiety
 • Umożliwiono wygenerowanie certyfikatu do ankiety, sondy bez wymaganych progów

SZKOLENIA

 • Dodano funkcję  korespondencji wraz historią wysłanych i odebranych widomości
 • Dodano opcję terminów planowanych (brak możliwości zapisu, nie wylistowany na liście terminów i kalendarzu dla uczestników)
 • Dodano opcję terminów dedykowanych ( zapis możliwy tylko przez link i SMS, termin wylistowany na liście terminów i kalendarzu dla uczestników)
 • Dodano opcję historii uczestnictwa w szkoleniach: Uczestnicy / OPCJE / Historia
 • Dodano sortowanie Prowadzącego alfabetycznie wg nazwiska
 • Stworzono dodatkowe pozycje przy Domyślnym statusie uczestnika:
  opłacony, obecny
 • Uczestnicy – umożliwiono zaznaczanie osób które wyraziły zgody marketingowe
 • Rekrutacja – umożliwiono przeniesienie uczestnika do innej oferty
 • Oferta – dodanie funkcji przenoszenia kategorii

AUTOKOMIS

 • Dodawanie pojazdu elektrycznego - > pojemność baterii w polu pojemność
 • Historia pojazdu - dodano dzień rejestracji
 • Dodano funkcję promowania na otomoto i olx

SONDY

 • Przeniesiono do modułu Ankiety
 • Usunięto moduł z wersji 5.3

NOWE MODUŁY

W ofercie pojawiły się dwa nowe moduły: Praca oraz Postępowania przetargowe

do góry