Platforma zakupowa

eGov

Platforma przetargowa to zestaw rozbudowanych modułów aplikacji WebAdministrator, która umożliwia prowadzenie postępowań przetargowych, zapytań ofertowych, analizy rynku oraz zbycia majątku zgodnie z:

  • Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.),
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019r., poz. 2004).

Jako pierwsi na rynku wprowadzamy kompleksową usługę łączącą Biuletyn Informacji Publicznej z funkcjonalnością Platformy Przetargowej.

Mamy 15 letnie doświadczenie w tworzeniu systemów dla administracji publicznej.

Platforma zakupowa topoferta.pl

do góry