Licencja

Certyfikat

Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) to model dystrybucji oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez Operatora użytkownikom poprzez sieć internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na środowisku klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na Operatora.

do góry