Moduły

Bazy i Formularze

Moduły

Moduł z ogromnymi możliwościami. Tworzenie baz i rozbudowanych formularzy.

Moduł do tworzenia formularzy i baz danych to narzędzie, które pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie formularzami oraz bazami danych na stronie internetowej.
 

Moduł do tworzenia formularzy pozwala na stworzenie różnego rodzaju formularzy, takich jak:

 • Formularze kontaktowe
 • Formularze zamówień
 • Formularze rejestracyjne
 • Ankiety
 • Rejestrów
 • Ofert pracy
 • Katalogów produktów
 • Bazy teleadresowych

Moduł udostępnia interfejs użytkownika, który pozwala na tworzenie i edycję formularzy, a także na konfigurację opcji, takich jak wymagane pola, walidacja danych, potwierdzenie wysłania itp.

Moduł do tworzenia baz danych pozwala na zarządzanie bazą danych związaną z formularzami, takie jak:

 • Przechowywanie danych wprowadzonych przez użytkowników
 • Wyszukiwanie i filtrowanie danych
 • Eksportowanie danych do pliku CSV lub innego formatu

Moduły przydatny jest dla firm, które chcą zbierać dane od swoich klientów, a także dla organizacji, które chcą przeprowadzać ankiety lub badania opinii publicznej.

do góry