Moduły

Centrum Mailingowe

Moduły

Tworzenie newsletterów oraz smsów i rozsyłanie ich do wybranych grup osób.

Wysyłanie widomości

Wysyłanie  informacji na temat wydarzeń, aktualności, produktów etc. Wygląd newslettera określa zdefiniowany szablon, który można wypełnić za pomocą edytora WYSWIG. Format newslettera jest dostępny w HTML - w odpowiedniej oprawie graficznej. Widomości są tworzone również automatycznie i wysyłane cyklicznie w momencie zagregowania odpowiedniej ilości widomości dodanej na strony internetowej.

Wysyłanie SMS

Krótkie informacje tekstowe wysyłane do użytkowników, którzy wprowadzili numer telefonu podczas rejestracji.

Raporty

Analiza odpowiedzi na wysyłane newslettery w postaci raportów. Zliczane są ogólne kliknięcia na linki w wysłanej widomości z podziałem na poszczególne dni tygodnia.
Dodatkowo w raportach generują się statystyki rejestracji użytkowników na stronie.

do góry