Niezawodność

Check listsa

Niezawodność systemu

Niezawodność

System WebAdministrator jest przygotowany do działania w trybie active-active w klastrze serwerów WWW.

REPLIKACJA DB

Funkcjonalność umożliwiająca korzystanie przez aplikację z n serwerów bazodanych w trybie MASTER-MASTER. W tym celu do konfiguracja aplikacji dla serwerów bazodanowych dodano możliwość zdefiniowania tablicy hostów bazodanych oraz rozróżnienie użytkownika db na zapisującego i czytającego z bazy. Algorytm aplikacji określa do którego serwera DB ma zapisywać, a z których odczytywać dane.  Wbudowany loadbalancer w sposób losowy wybiera hosty DB co znacznie wpływa na poprawę wydajności całej platformy.  Całość rozszerzenia została tak zaprojektowana aby na wypadek awarii któregoś z hostów serwowanie serwisów WWW nie było zakłócone.

REPLIKACJA WWW

Funkcjonalność umożliwiająca korzystanie przez aplikację z n serwerów www. W tym przypadku aplikacja wie do jakich hostów może zapisywać treść statyczną. Wykorzystano mechanizmy MEMCACHE w celu optymalizacji procedury generowania stron. Obciążeniem hostów zarządza zewnętrzny LOADBALANCER

do góry